Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết hay, tiểu thuyết ngôn tình hay, truyện ngôn tình hay, tiểu thuyết tình cảm.

Cảm Nhận Ông Già Và Biển Cả – Ernest Hemingway

Tên sách: Ông Già Và Biển Cả Tác giả: Ernest Hemingway Dịch giả: Lê Huy Bắc Nhà phát hành: Minh…

Đọc Thêm

Sách Nhà Golden Review – Salman Rushdie

Tên sách: Nhà Golden Tác giả: Salman Rushdie Dịch giả: Đăng Thư Nhà phát hành: Tao Đàn Thể loại: Tiểu…

Đọc Thêm

Review Sách Trăm Năm Cô Đơn – Gabriel Garcia Marquez

Tên sách: Trăm Năm Cô Đơn Tác giả: Gabriel García Márquez Dịch giả: Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi, Nguyễn…

Đọc Thêm

Review Tiểu Thuyết Don Quixote (Đôn Kihôtê) – Cervantes

Tên sách: Hiệp Sĩ Donquixote Tác giả: Miguel De Cervanties Saavedra Dịch giả: Võ Quảng Nhà phát hành: Kim Đồng…

Đọc Thêm

Review Tiểu thuyết Gingerbread – Helen Oyeyemi

Tên sách: Gingerbread Tác giả: Helen Oyeyemi Nhà phát hành: Riverhead Books Thể loại: Tiểu Thuyết Chứng dị ứng gluten…

Đọc Thêm

Review Sách Cuộc Hẹn Từ Tương Lai – Tafuakmi Nanatsuki

Tên sách: Cuộc Hẹn Từ Tương Lai Tác giả: Tafuakmi Nanatsuki Nhà phát hành: Uranix Thể loại: Tiểu Thuyết “Nếu…

Đọc Thêm
Back to top button
Close